کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای آزمون تئوری | متصدی کافی شاپ بانوان 1398/05/05

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران

کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای آزمون تئوری | دوره متصدی کافی شاپ بانوان – تاریخ 1398/05/05

بهترین و معتبرترین مدرک بین المللی جهت مهاجرت به سراسر دنیا – مدرک فنی حرفه ای

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون آنلاین فنی حرفه ای – مدرک بین المللی

کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای آزمون تئوری | دوره متصدی کافی شاپ بانوان – تاریخ 1398/05/05

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تئوری فنی حرفه ای | دوره متصدی کافی شاپ بانوان

هنرجویان محترم جهت شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای کشور و اخذ مدرک متصدی کافی شاپ ، می بایست کارت آزمون خود را به روش زیر دریافت نمایید.

1- روی عکس خود راست کلیک کرده و گزینه …Save Image As را انتخاب و عکس را ذخیره کنید.

2- عکس ذخیره شده را در روز آزمون یا به صورت اسکرین شات در تلفن همراه خود و یا به صورت پرینت شده همراه داشته باشید.


مهم ۱: به تاریخ و ساعت و آدرس درج شaده بر روی کارت دقت کرده و حتما در تاریخ ، ساعت و محل مشخص شده در کارت آزمون حضور پیدا کنید.

مهم ۲ : لازم به ذکر است جهت حفظ اطلاعات شخصی هنرجویان شماره شناسنامه ، کد ملی و نام پدر از کارت شما حذف شده است .

مهم ۳ : همراه داشتن کارت ملی جهت ورود به جلسه آزمون ضروری می باشد .


محل آزمون :  محل آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای “رشته متصدی کافی شاپ” ، هنرجویان مدرسه قهوه ایران

۱ – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم سحر هرسینی

۱ – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم سحر هرسینی

2 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم فاطمه نجاتی فرد

2 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم فاطمه نجاتی فرد

3 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم افسون نادری

3 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم افسون نادری

4 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم یاسمن کریمی پورحدادان

4 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم یاسمن کریمی پورحدادان

5 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم افسون قصمی شهواری

5 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم افسون قصمی شهواری

6 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم مهرناز فرجی شهریور

6 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم مهرناز فرجی شهریور

7 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم الهه عجمی

7 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم الهه عجمی

8 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم صدف صنیعی

8 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم صدف صنیعی

9 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم هاجر صالحی ده پادکانی

9 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم هاجر صالحی ده پادکانی

10 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم فاطمه صادقی

10 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم فاطمه صادقی

11 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم فرنیا شهسواری

11 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم فرنیا شهسواری

12 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم فائزه سلامتیان

12 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم فائزه سلامتیان

13 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم رضوان کاظمی

13 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم رضوان کاظمی

14 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم ساناز رضایی منفرد

14 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم ساناز رضایی منفرد

15 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - مهتاب رستمانی دستجزدی

15 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – مهتاب رستمانی دستجزدی

16 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم سعیده رایگانی

16 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم سعیده رایگانی

17 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم لیلا راه پیما

17 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم لیلا راه پیما

18 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم الهام بختیاری

18 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم الهام بختیاری

19 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - خانم هیوا باتمانی

19 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – خانم هیوا باتمانی

20 – مدرک معتبر بین المللی "قابل ترجمه" فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ - فرشته الماسی

20 – مدرک معتبر بین المللی “قابل ترجمه” فنی حرفه ای | رشته باریستا، قهوه و مدیریت کافی شاپ – فرشته الماسی


با آرزوی موفقیت برای همه هنرجویان مدرسه قهوه ایران

»»» مشاهده کامل عناوین دوره های آموزش

»»» مشاهده لیست کامل هنرجویان مدرسه قهوه ایران روی عکس زیر کلیک نمایید .

مشاهده لیست هنرجویان

»»» مشاهده لیست کامل هنرجویان مدرسه قهوه ایران


»»» سایر دوره های مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران | کلیک کنید…

»»» صفحه اینستاگرام “خانه باریستا ایران” : iranbaristahouse@

کافی شاپ | اولین سایت معرفی رستوران ها و کافی شاپ های ایران


آزمون,متصدی کافی شاپ,مدرک باریستا,مدرک بین المللی,مدرک فنی حرفه ای,مدرک قابل ترجمه,مدرک قهوه,مدرک کافی شاپ,مدرک معتبر,مهاجرت به آلمان,مهاجرت به آمریکا,مهاجرت به اردن,مهاجرت به ارمنستان,مهاجرت به اروپا,مهاجرت به اسپانیا,مهاجرت به استرالیا,مهاجرت به ایتالیا,مهاجرت به باکو,مهاجرت به ترکیه,مهاجرت به دبی,مهاجرت به عراق,مهاجرت به عمان,مهاجرت به قطر,مهاجرت به کانادا,مهاجرت به کویت,مهاجرت به گرجستان,مهاجرت قانونی

بازدیدها: 302

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.