شادی پرتوی | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926637 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی شادی پرتوی | آموزش تخصصی کیک های کافه

بیشتر بخوانید

هدیه قلعه سرداری | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926636 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی هدیه قلعه سرداری | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

آراد رفیعی زنجانی | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926635 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی آراد رفیعی زنجانی | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

پریا بهمرد | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926124 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی پریا بهمرد | آموزش تخصصی کیک های کافه

بیشتر بخوانید

روژین نجفی آشتیانی | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926123 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی روژین نجفی آشتیانی | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

پارسا صادق پور | آموزش تخصصی کیک های کافه ای با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926122 دوره خصوصی آموزش کیک و شیرینی کافی شاپی پارسا صادق پور | آموزش تخصصی کیک های

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی کیک های کافی شاپی – آموزش کیک های کافه ای

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی کیک های کافی شاپی – آموزش کیک های کافه ای آموزش

بیشتر بخوانید

استخدام مدرس آشپزی با شرایط ویژه

داشتن تجربه آموزش آشپزی الزامی می باشد استخدام مدرس آشپزی با شرایط ویژه منظم، با قدرت بیان خوب، پیگیر و

بیشتر بخوانید

تارت و پای | ورکشاپ تخصصی آموزش انواع تارت و پای در مدرسه شیرینی ایران

آموزش فوت و فن تهیه انواع تارت و پای به صورت عملی ورکشاپ تخصصی آموزش انواع تارت و پای در

بیشتر بخوانید

منا وهابی پور مدرک بین المللی کیک های کافه ای | دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A924673 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای منا وهابی پور مدرک بین المللی کیک های کافه

بیشتر بخوانید

ریحانه زارعی مدرک بین المللی کیک های کافه ای | دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A924672 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای ریحانه زارعی مدرک بین المللی کیک های کافه ای

بیشتر بخوانید

فرزانه ایزدی دوست مدرک بین المللی کیک های کافه ای | دوره کیک و شیرینی کافی شاپی

شماره گواهینامه : P77A924671 دوره خصوصی آموزش کیک های کافه ای فرزانه ایزدی دوست مدرک بین المللی کیک های کافه

بیشتر بخوانید