فائزه سلامتیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه فائزه سلامتیان : P77A922848 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم فائزه سلامتیان از

بیشتر بخوانید

آروین هاشم زهی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه آروین هاشم زهی : P77A922728 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقا آروین هاشم

بیشتر بخوانید

امید مومنی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه امید مومنی : P77A922727 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقا امید مومنی از

بیشتر بخوانید

سما معادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922636 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم سما معادی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست

بیشتر بخوانید

دوره آنلاین آموزش مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

دوره آنلاین آموزش مدیریت کسب و کار کافه و رستوران | به صورت حرفه ای و تضمینی دوره آنلاین آموزش

بیشتر بخوانید

شهاب الدین مرادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922412 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای شهاب الدین مرادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

خدمات هلدینگ آرگو | ویژه هنرجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی

خدمات هلدینگ آرگو ویژه هنرجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی هلدینگ آرگو همواره رسالت خود را ارائه بهترین و

بیشتر بخوانید

نوید رضا نبی خواه | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922114 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای نوید رضا نبی خواه از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

مژگان مختاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922108 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم مژگان مختاری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

اسماعیل رنجبر | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922107 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آقای اسماعیل رنجبر از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

آموزش تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران به بخش آموزش تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

بیشتر بخوانید