دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست ویزای کار

international certificate courses – barista & coffee academy – International Cooking School in Tehran دوره های تخصصی مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

دوره آمادگی جهت شرکت در مسابقات قهوه ، باریستا و لاته آرت

دوره آمادگی مسابقات قهوه ، باریستا و لاته آرت دوره آمادگی جهت شرکت در مسابقات قهوه ، باریستا و لاته

بیشتر بخوانید