مدیریت کسب و کار آرزو رفیعی زاده | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923769 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران آرزو رفیعی زاده گواهینامه دوره تخصصی مدیریت

بیشتر بخوانید

مدیریت کسب و کار سیده درناز مرتضوی جهرمی | مدرک بین المللی دوره کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A923768 دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران سیده درناز مرتضوی جهرمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

میکسولوژی سیده درناز مرتضوی جهرمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی ها – MIXOLOGY

شماره گواهینامه : P77A923767 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد سیده درناز مرتضوی جهرمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

میکسولوژی مهرداد رضائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی ها – MIXOLOGY

شماره گواهینامه : P77A923766 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد مهرداد رضائی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و

بیشتر بخوانید

میکسولوژی سید آریان موسوی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی ها – MIXOLOGY

شماره گواهینامه : P77A923765 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد سید آریان موسوی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

میکسولوژی سید مرتضی طاهائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی ها – MIXOLOGY

شماره گواهینامه : P77A923764 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد سید مرتضی طاهائی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی سید مرتضی طاهائی | مدرک بین المللی دوره تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923763 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه سید مرتضی طاهائی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

باریستا امین بهبهانی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923762 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین بهبهانی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا مسعود قربانی سینی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923761 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مسعود قربانی سینی گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

باریستا مهرداد ابراهیمی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923760 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهرداد ابراهیمی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا مهدی اسکندری | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923759 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی اسکندری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

باریستا دانیال ناهیدی | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923758 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ دانیال ناهیدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید