آزمون عملی فنی حرفه ای بیست و یکم شهریور 1400 ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون عملی فنی حرفه ای بیست و یکم

بیشتر بخوانید

آزمون عملی فنی حرفه ای 21 شهریور 1400 ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون عملی فنی حرفه ای 21 شهریور 1400

بیشتر بخوانید

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 00/05/09 ویژه بانوان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ورود به جلسه

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه | آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 00/05/06 ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه |

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه | آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 00/05/06 ویژه بانوان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه |

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین نهم مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه بانوان

آزمون آنلاین 1400/05/09 بانوان فنی و حرفه ای آزمون آنلاین نهم مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه بانوان

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین 6 مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه بانوان

آزمون آنلاین 1400/05/06 بانوان فنی و حرفه ای آزمون آنلاین 6 مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه بانوان

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین ششم مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه آقایان

آزمون آنلاین 1400/05/06 آقایان فنی و حرفه ای آزمون آنلاین ششم مرداد ماه 1400 فنی و حرفه ای ویژه آقایان

بیشتر بخوانید

آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه آقایان –

بیشتر بخوانید

آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 1400/03/26

زمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون فنی حرفه ای عملی ویژه بانوان –

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 99/11/26 ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه آزمون

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین متصدی کافی شاپ فنی حرفه ای 99/11/25 ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه آزمون

بیشتر بخوانید