مریم دولت آبادی ثانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922347 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مریم دولت آبادی ثانی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922346 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سپهر

بیشتر بخوانید

سیده مژده میر حسن نیا | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922345 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم سیده مژده میر حسن نیا از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

علیرضا شمس حکیمی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922344 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای علیرضا شمس حکیمی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سیده مژده میر حسن نیا | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922343 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) خانم سیده

بیشتر بخوانید

فاطمه سهلانی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922342 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم فاطمه سهلانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

صدف یزدانی لنگرودی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922341 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا خانم صدف یزدانی لنگرودی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

حامد نصرتی فر | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922340 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای حامد نصرتی فر از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

علی ابراهیمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922339 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  علی ابراهیمی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محمد رضا علیجانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922338 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محمد رضا علیجانی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید