دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

دوره تخصصی نوشیدنی های سرد – cold drinks – نوشیدنی های سرد – بار سرد – بارتندر، میکسولوژی چیست، میکسولوژی مولکولی، میکسولوژی نوشیدنی، میکسولوژی و بارتندینگ، میکسولوژی مولکولی چیست، دوره میکسولوژی، بارتندری و میکسولوژی، میکسولوژی نوشیدنی سرد
انواع نوشیدنی سرد، نوشیدنی شیک برای مهمانی، نوشیدنی سرد و ساده، نوشیدنی های باکلاس، نوشیدنی های باکلاس سرد، طرز تهیه انواع نوشیدنی خنک تابستانی، طرز تهیه انواع نوشیدنی با شیر، انواع شربت برای پذیرایی، میکسولوژی مولکولی چیست؟، میکسولوژی نوشیدنی، اموزش میکسولوژی، آموزش میکسولوژی، علم میکسولوژی، سر فصل ها، نقش و وظیفه متصدی بار، مهارتهای اجتماعی، ظاهر و بهداشت شخصی، ظاهر ، پاکیزگی و آراستگی مشتری، ماکتیل و فن ترکیب، روش های مخلوط کرن مواد، ماکتیل کلاسیک در مقابل نوشیدنی مدرن، سرد و رقیق کردن ( تکان دادن و میکس کردن )، فرمول عمومی نوشیدنی های مختلف ( A.A.D.S )، طعم دار کردن نوشیدنی ها، ترشی و شیرینی ها، تزئین، گرفتن سفارش از میهمانان ( نوشیدنی مناسب برای هر میهمان )، محل های استقرار بار، بار هتل، بار کشتی های تفریحی، بار مغازه ها، بار محیط های ورزشی، بار نوشیدنی های سرد، بار نوشیدنی های گرم، بار سالن های غذاخوری، استخدام، استخدام افراد مناسب، چه کسی می تواند متصدی بار حرفه ای باشد، تاریخچه ی نوشیدنی های سرد، میکسولوژی چیست ؟، میکسولوژی مولکولی چیست ؟، شناخت ابزار، آشنایی با تکنیک های مختلف آماده سازی، نوشیدنی های سرد، کالِر کُدینگ، انواع گارنیش و دکورینگ نوشیدنی های سرد، میکسولوژی تخصصی، میکسولوژی مولکولی، ساخت انواع سیروپ، ساخت انواع فوم خیس، ساخت نوشیدنی های لَیِر، آموزش انواع ماکتیل ،شِیک ،اسموتی ،بستنی و…

آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

رضا مقصودی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

رضا مقصودی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929547 رضا مقصودی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

محمدسعید پورعبدالله میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

محمدسعید پورعبدالله میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929546 محمدسعید پورعبدالله میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

شقایق برزگر میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

شقایق برزگر میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929545 شقایق برزگر میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

ستایش فریدنیا میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

ستایش فریدنیا میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929544 ستایش فریدنیا میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

یگانه ایمانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

یگانه ایمانی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929543 یگانه ایمانی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

الهه رانش میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

الهه رانش میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929542 الهه رانش میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

پارمیدا بابامرادی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

پارمیدا بابامرادی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929541 پارمیدا بابامرادی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402 دوره نوشیدنی

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

عرفان خداقلی زاده میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

عرفان خداقلی زاده میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929483 عرفان خداقلی زاده میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

عطا خداقلی زاده میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

عطا خداقلی زاده میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929482 عطا خداقلی زاده میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

فرزام فرخ زاده بوشهری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

فرزام فرخ زاده بوشهری میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929481 فرزام فرخ زاده بوشهری میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

بهزاد شاکری فر میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

بهزاد شاکری فر میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929480 بهزاد شاکری فر میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100دوره تخصصی نوشیدنی های سردلیست کامل هنرجویان

ریحانه جریر احمدی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

ریحانه جریر احمدی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A929479 ریحانه جریر احمدی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد شهریور 1402

Read More