روست قهوه محسن کریمی نیا | مدرک بین المللی رست قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923412 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری محسن کریمی نیا گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

روست قهوه سجاد هاشمی | مدرک بین المللی دوره رست و برشته کار قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923411 دوره رُست و برشته کاری قهوه های تخصصی و تجاری سجاد هاشمی گواهینامه دوره تخصصی روست

بیشتر بخوانید

سپهر کریمی اصل | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923237 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری سپهر کریمی اصل گواهینامه دوره تخصصی رست

بیشتر بخوانید

علی مهجوریان | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923236 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری علی مهجوریان گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

محمدرضا سوزنگری | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923154 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا سوزنگری گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

یونس نورزاده | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923153 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری یونس نورزاده گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی : P77A922853 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

بهنام حاتم جعفری | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه بهنام حاتم جعفری : P77A922744 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای بهنام حاتم جعفری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مازیار علیپور امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مازیار علیپور امینی : P77A922743 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مازیار علیپور امینی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست

بیشتر بخوانید

محمد رشتچی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922320 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  محمد رشتچی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سینا لطفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

بازدیدها: 27

بیشتر بخوانید