محمد رشتچی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922320 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  محمد رشتچی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سینا لطفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922319 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  سینا لطفی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

روست قهوه ( برشته کاری قهوه ) آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه به بخش آموزش روست قهوه

بیشتر بخوانید