دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست ویزای کار

international certificate courses – barista & coffee academy – International Cooking School in Tehran دوره های تخصصی مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد رشتچی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922320 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  محمد رشتچی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سینا لطفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

بازدیدها: 16

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه به بخش آموزش روست قهوه ( برشته کاری قهوه ) مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید