عباس امیری مدرک بین المللی فست فود | آشپزی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A925072 دوره تخصصی آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود عباس امیری مدرک بین

بیشتر بخوانید

سجاد عنایتی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925008 سجاد عنایتی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

احسان بنائی بروجنی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925007 احسان بنائی بروجنی دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و

بیشتر بخوانید

امیرحسین طاهری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925006 امیرحسین طاهری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

محمد شبانیان دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925005 محمد شبانیان دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

علی ساجد دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925004 علی ساجد دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

عباس علی سیری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925003 عباس علی سیری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و

بیشتر بخوانید

مهناز ناصری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925002 مهناز ناصری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

گیتی بهرو دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A925001 گیتی بهرو دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید

تصاویری از دوره تخصصی پیتزا، پاستا، سوخاری و فست فود در مدرسه آشپزی ایران

تصاویری از دوره تخصصی پیتزا آموزش تخصصی پیتزا، پاستا و فست فود با ارائه مدرک بین المللی تصاویری از دوره

بیشتر بخوانید

الهه امجدی نیا دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924935 الهه امجدی نیا دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و

بیشتر بخوانید

افسون سواری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست فود

شماره گواهینامه : P77A924934 افسون سواری دوره غذا های پر کاربرد در فست فود | آموزش پیتزا، پاستا و فست

بیشتر بخوانید