علیرضا رستمی قاضی کلایه | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا رستمی قاضی کلایه : P77A922892 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای علیرضا رستمی قاضی کلایه از

بیشتر بخوانید

امید خان عمویی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه امید خان عمویی : P77A922891 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای امید خان عمویی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

مصطفی قمری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مصطفی قمری: P77A922890 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مصطفی قمری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

عرفان صفری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه عرفان صفری: P77A922889 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای عرفان صفری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

شهاب رحمانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه شهاب رحمانی: P77A922888 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای شهاب رحمانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا جدیدی داودآبادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا جدیدی داودآبادی: P77A922887 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا جدیدی داودآبادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

احمد ایثارگر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه احمد ایثارگر: P77A922886 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای احمد ایثارگر از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهرناز فرجی شهریور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مهرناز فرجی شهریور: P77A922885 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مهرناز فرجی شهریور از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

سوسن جعفرزاده هفشجانی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه سوسن جعفرزاده هفشجانی : P77A922884 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی خانم سوسن جعفرزاده هفشجانی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

لیلا سادات مظلوم | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه لیلا سادات مظلوم: P77A922883 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم لیلا سادات مظلوم از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد امین حراف | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محمد امین حراف: P77A922882 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد امین حراف از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

علیرضا میکائیلی نیا | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه علیرضا میکائیلی نیا: P77A922881 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای علیرضا میکائیلی نیا از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید