میثم برات زاده | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه میثم برات زاده : P77A922761 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای میثم برات زاده از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

پرستو قهرمانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه پرستو قهرمانی : P77A922760 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم پرستو قهرمانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

سحر هرسینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سحر هرسینی : P77A922759 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم سحر هرسینی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

هومن اردلانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه هومن اردلانی : P77A922758 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای هومن اردلانی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

عباس جوادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه عباس جوادی : P77A922757 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای عباس جوادی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

آرش انصاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرش انصاری : P77A922756 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرش انصاری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان شلالوند | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان شلالوند : P77A922755 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای احسان شلالوند از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حسین تن ساز | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه حسین تن ساز : P77A922754 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسین تن ساز از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

نیما معصوم | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نیما معصوم : P77A922753 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای نیما معصوم از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرزام میرابی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه فرزام میرابی : P77A922752 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

دانیال پیواسته | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه دانیال پیواسته : P77A922751 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای دانیال پیواسته از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

رضا شاپوری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه رضا شاپوری : P77A922750 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای رضا شاپوری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید