آموزش

آموزش – آموزش قهوه, آموزش باریستا, آموزش کافی شاپ, آموزش آشپز, آموزش شیرینی, آموزش میکسولوژی, آموزش نوشیدنی های سرد, آموزش کیک, آموزش پیتزا, آموزش فست فود, آموزش باریستا تهران, آموزش باریستا اصفهان, آموزش باریستا در کرج, کتاب آموزش باریستا, آموزش باریستا در شیراز, آموزش باریستا در تبریز, آموزش باریستا مشهد

آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمیده دارستانی فراهانی باریستا شماره گواهینامه : P77A929605 حمیده دارستانی فراهانی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

امیر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929604 امیر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

سپهر موعودی باریستا شماره گواهینامه : P77A929603 سپهر موعودی باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

داود جهانگرد باریستا شماره گواهینامه : P77A929602 داود جهانگرد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

میثم لشکری باریستا شماره گواهینامه : P77A929601 میثم لشکری باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

محمد اسماعیل زاده باریستا شماره گواهینامه : P77A929600 محمد اسماعیل زاده باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حمید ساکی نژاد باریستا شماره گواهینامه : P77A929599 حمید ساکی نژاد باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929598 ساتیار اسلامی فارسانی لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

مهدی باقری لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

مهدی باقری لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929597 مهدی باقری لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100طراحی روی قهوه ـ لاته آرتلیست کامل هنرجویان

پرهام فرازیان لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور 1402

پرهام فرازیان لاته آرت شماره گواهینامه : P77A929596 پرهام فرازیان لاته آرت | آموزش تخصصی هنر قهوه لته آرت شهریور

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

نوراله جاویداصل باریستا شماره گواهینامه : P77A929595 نوراله جاویداصل باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

Read More
آموزشآموزش 0 تا 100آموزش باریستالیست کامل هنرجویان

حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا شهریور 1402

حامد هاشمی مقدم باریستا شماره گواهینامه : P77A929594 حامد هاشمی مقدم باریستا | آموزش قهوه، کافی شاپ و مهارت باریستا

Read More