محمدرضا خوشابی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

محمدرضا خوشابی باریستا شماره گواهینامه : P77A927271 محمدرضا خوشابی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علی پاینده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علی پاینده باریستا شماره گواهینامه : P77A927270 علی پاینده باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا شماره گواهینامه : P77A927269 علیرضا داداشی ینگجه لو باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

صدرا رستی خواه باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

صدرا رستی خواه باریستا شماره گواهینامه : P77A927268 صدرا رستی خواه باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

مهرداد محمودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

مهرداد محمودی باریستا شماره گواهینامه : P77A927267 مهرداد محمودی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ آموزش قهوه،

بیشتر بخوانید

یاسمین خسروی سلطان آباد باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

یاسمین خسروی سلطان آباد باریستا شماره گواهینامه : P77A927266 یاسمین خسروی سلطان آباد باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیده سمانه مؤیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

سیده سمانه مؤیدی باریستا شماره گواهینامه : P77A927265 سیده سمانه مؤیدی باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

بیشتر بخوانید

حنانه نیک پی جورشری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت کافی شاپ

حنانه نیک پی جورشری باریستا شماره گواهینامه : P77A927264 حنانه نیک پی جورشری باریستا | آموزش باریستایی، قهوه و مدیریت

بیشتر بخوانید

سهیلا زارعی دولت آبادی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

سهیلا زارعی دولت آبادی آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927263 سهیلا زارعی دولت آبادی آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و

بیشتر بخوانید

علی دلاوری آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه با مدرک بین المللی

علی دلاوری آبمیوه بستنی شماره گواهینامه : P77A927262 علی دلاوری آبمیوه بستنی | آموزش بستنی و آبمیوه با مدرک بین

بیشتر بخوانید

امیرحسین ابراهیم لواسان پور میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

امیرحسین ابراهیم لواسان پور میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A927261 امیرحسین ابراهیم لواسان پور میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد با

بیشتر بخوانید

میلاد روائی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی

میلاد روائی میکسولوژی شماره گواهینامه : P77A927260 میلاد روائی میکسولوژی | آموزش نوشیدنی های سرد با مدرک بین المللی دوره

بیشتر بخوانید