مدرک فنی حرفه ای – نحوه گرفتن مدرک فنی حرفه ای – بین المللی

مدرک فنی حرفه ای – نحوه گرفتن مدرک فنی حرفه ای – بین المللی فنی حرفه ای – نحوه گرفتن

بیشتر بخوانید

گزارش شبکه تلوزیونی العالم از اولین ، مجهزترین و بزرگترین مدرسه قهوه ایران و خاورمیانه

گزارش شبکه تلوزیونی العالم از اولین ، مجهزترین و بزرگترین مدرسه قهوه ایران و خاورمیانه اولین مدرسه قهوه ایران زیر

بیشتر بخوانید

قهوه | رکورد دار جدید رقابت های فنجان برتر کیست ؟

رکورد دار جدید رقابت های فنجان برتر :

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image.raw?view=image&type=orig&id=3151

قهوه | کافی شاپ | Cup of Excellence | Excellence | فنجان برتر | Coffee | Arabica | Robusta |فنجان | Cupped  | مسابقات  | مسابقات فنجان برتر |Coffee Book |کتاب قهوه

بیشتر بخوانید

قهوه | تجهیزات |نظافت و نگهداری تجهیزات کافی شاپ

نظافت و نگهداری تجهیزات کافی شاپ

قهوه | کافی شاپ | نگهداری تجهیزات| تجهیزات | نظافت تجهیزات | آسیاب قهوه | دستگاه اسپرسو | استیم وند|لوازم دم آوری قهوه |Coffee Book |کتاب قهوه

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری روز دوم دوره تخصصی مهارت های باریستا

گزارش تصویری روز دوم دوره تخصصی مهارت های باریستا

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2886

باریستا | آموزش | آموزش مهارت های باریستا | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی |مهارت | لابراتوار| ایتالیا | IBH

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری روز اول دوره تخصصی مهارت های باریستا

گزارش تصویری روز اول دوره تخصصی مهارت های باریستا

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2873

باریستا | آموزش | آموزش مهارت های باریستا | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی |مهارت | لابراتوار| ایتالیا | IBH

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری روز دوم سومین دوره فشرده روست قهوه

گزارش تصویری روز دوم سومین دوره فشرده روست قهوه

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2857

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

بیشتر بخوانید

گزارش تصویری روز اول سومین دوره فشرده روست قهوه

گزارش تصویری روز اول سومین دوره فشرده روست قهوه

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2853

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

بیشتر بخوانید

آغاز سومین دوره روست قهوه در اولین لابراتور تخصصی خانه باریستا ایران

سومین دوره روست قهوه در تاریخ 17 اسفتد ماه 1395 آغاز شد.

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2848

روست قهوه | آموزش | آموزش روست قهوه  | خانه باریستا ایران | دنیلو لودی | IBH Coffee Lab| لابراتوار| ایتالیا | IBH | 

بیشتر بخوانید

مدرسه قهوه ایران | دوره های تخصصی روست قهوه ، مهارت های باریستا . قهوه های دمی

مدرسه قهوه ایران برگزار میکند .

دوره های تخصصی روست قهوه ، مهارت های باریستا . قهوه های دمی

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=2821

مدرسه قهوه | آموزش | آموزش مهارت باریستا | خانه باریستا ایران | روست قهوه | قهوه دمی | دنیلو لودی | ایتالیا | IBH | Danilo Lodi

بیشتر بخوانید