آرش انصاری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه آرش انصاری : P77A922756 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای آرش انصاری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

احسان شلالوند | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه احسان شلالوند : P77A922755 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای احسان شلالوند از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حسین تن ساز | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه حسین تن ساز : P77A922754 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای حسین تن ساز از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

نیما معصوم | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه نیما معصوم : P77A922753 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای نیما معصوم از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرزام میرابی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه فرزام میرابی : P77A922752 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

دانیال پیواسته | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه دانیال پیواسته : P77A922751 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای دانیال پیواسته از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

رضا شاپوری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه رضا شاپوری : P77A922750 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای رضا شاپوری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مهدی بخشی سیاه کلائی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه مهدی بخشی سیاه کلائی  : P77A922749 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای مهدی بخشی سیاه کلائی   از

بیشتر بخوانید

حسام لطفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه حسام لطفی : P77A922748 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای حسام لطفی از مدرسه

بیشتر بخوانید

سجاد علیپور | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه سجاد علیپور : P77A922747 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای سجاد علیپور از مدرسه

بیشتر بخوانید

مهدی واحدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه مهدی واحدی : P77A922746 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای مهدی واحدی از مدرسه

بیشتر بخوانید

الهوردی واحدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه الهوردی واحدی : P77A922745 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای الهوردی واحدی از مدرسه

بیشتر بخوانید