دسته: قهوه های دمی – موج سوم

0

گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی آقای معین قدیری والا

1+ شماره گواهینامه : P77A921557 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای معین قدیری والا از مدرسه قهوه ایران The First Coffee...

آنیتا نوروزی لارکی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی آنیتا نوروزی لارکی

شماره گواهینامه : P77A921411

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

میلاد طاهرخانی 0

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی میلاد طاهرخانی

شماره گواهینامه : P77A921373

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد طاهرخانی

نام لاتین : Milad Taherkhani

Your SEO optimized title page contents