آریا جورابچی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922355 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای آریا جورابچی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سجاد حسینی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922354 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای سجاد حسینی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

امین حدیدی | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922353 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای امین حدیدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سروش روشن ضمیر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922352 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  سروش روشن ضمیر  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

لیدا محمدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922351 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  لیدا محمدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

پیمان فرجی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922350 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  پیمان فرجی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سیاوش سلیمان پور | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922349 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سیاوش سلیمان پور از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922348 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سپهر چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مریم دولت آبادی ثانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922347 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مریم دولت آبادی ثانی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922346 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای سپهر

بیشتر بخوانید