امیرحسین ضیائی لاته آرت | مدرک بین المللی آموزش طراحی روی قهوه – Latte Art

شماره گواهینامه : P77A923926 دوره خصوصی آموزش لاته آرت ( طراحی روی قهوه – لته آرت ) امیرحسین ضیائی latte

بیشتر بخوانید

ملیحه حسین نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923925 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیحه حسین نژاد گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

عماد کیهانی نژاد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923924 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ عماد کیهانی نژاد گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

امیرحسین عزیزیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923923 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امیرحسین عزیزیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

امین غلامی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923922 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ امین غلامی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

آرمین امراله ئیان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923921 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ آرمین امراله ئیان گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

محمد اخشانی آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923920 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی محمد اخشانی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

بهروز بختیاری آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923919 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی بهروز بختیاری گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

فست فود رضا علوی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923918 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود رضا علوی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود هادی باغیانی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923917 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود هادی باغیانی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

آرین شاه حسینی قهوه های دمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923916 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه آرین شاه حسینی گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

محسن روشن باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923915 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ محسن روشن گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید