سمانه صفائی بناب | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923149 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه سمانه صفائی بناب گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

نادیا خدیوی گلستانی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923148 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ نادیا خدیوی گلستانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

مریم خدمتی وله زاقرد | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923147 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مریم خدمتی وله زاقرد گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

مونا گنجی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923146 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مونا گنجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

سمر حسینی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923145 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی سمر حسینی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

نارسیس مهرافشان | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل – ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923144 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی نارسیس مهرافشان گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

سامان بخش نژادیان | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923143 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سامان بخش نژادیان Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

سید حسین ناظری | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923142 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سید حسین ناظری Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

جواد عبادی فر | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923141 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو جواد عبادی فر Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

عبدالحمید خاکی جهرمی | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923140 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو عبدالحمید خاکی جهرمی Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمود فیاض بخش | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923139 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو محمود فیاض بخش Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

محسن هوشیار دیندارلو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923138 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو محسن هوشیار دیندارلو Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید