محسن داوری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه محسن داوری: P77A922852 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محسن داوری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سید مهدی ناصری | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سید مهدی ناصری: P77A922851 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید مهدی ناصری از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

پارسا شهبازیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه پارسا شهبازیان: P77A922850 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای پارسا شهبازیان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

سید امین قفقازی بک | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه سید امین قفقازی بک: P77A922849 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید امین قفقازی بک از مدرسه

بیشتر بخوانید

فائزه سلامتیان | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه فائزه سلامتیان : P77A922848 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم فائزه سلامتیان از

بیشتر بخوانید

عادل فامیل دردشتی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه عادل فامیل دردشتی : P77A922847 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای عادل فامیل دردشتی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

علی محمد فامیل دردشتی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علی محمد فامیل دردشتی : P77A922846 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علی محمد فامیل دردشتی از

بیشتر بخوانید

محسن اکبری | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه محسن اکبری : P77A922845 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای محسن اکبری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرزین شیخلو | مدرک بین المللی دوره خصوصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط واقعی کافی شاپ

شماره گواهینامه فرزین شیخلو : P77A922844 گواهینامه دوره آموزش خصوصی قهوه و باریستا آقای فرزین شیخلو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

عارف علینژاد | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه عارف علینژاد : P77A922843 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

عادل فامیل دردشتی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه عادل فامیل دردشتی: P77A922842 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای عادل فامیل دردشتی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

مسعود افشارپور | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه مسعود افشارپور: P77A922841 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای مسعود افشارپور از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید