فاطمه محمودی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه فاطمه محمودی : P77A922774 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم  فاطمه محمودی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

آروین هاشم زهی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه آروین هاشم زهی : P77A922773 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای آروین هاشم زهی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

منا خوشرو | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه منا خوشرو : P77A922772 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم منا خوشرو از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

حامد جمشیدی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه حامد جمشیدی : P77A922771 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای حامد جمشیدی از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922770 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای فرید پولادیان از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علیرضا عنبرانیان دربان | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه علیرضا عنبرانیان دربان : P77A922769 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای علیرضا عنبرانیان دربان از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

سروش نصیری | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه سروش نصیری : P77A922768 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ )

بیشتر بخوانید

پروانه علم دار | مدرک دوره تخصصی آموزش برگر

شماره گواهینامه پروانه علم دار : P77A922767 گواهینامه آموزش دوره تخصصی برگر خانم پروانه علم دار از مدرسه آشپزی ایران

بیشتر بخوانید

مهدی خداجو دهشال | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه مهدی خداجو دهشال : P77A922766 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای مهدی خداجو دهشال از مدرسه آشپزی

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922765 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای فرید پولادیان از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

محمد رقاع | مدرک بین المللی آموزش تخصصی آبمیوه و بستنی

شماره گواهینامه دانیال محمد رقاع : P77A922764 گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای محمد رقاع از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

منا خوشرو | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه منا خوشرو : P77A922763 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم  منا خوشرو   از مدرسه

بیشتر بخوانید