محمدرضا بخشی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922174 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمدرضا بخشی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد رضا بخشی | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922091 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای محمد

بیشتر بخوانید

گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا محمد رضا بخشی

شماره گواهینامه : P77A921736 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای محمد رضا بخشی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید