مهدی میرزایی | مدرک بین المللی دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A923293 دوره میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد مهدی میرزایی گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای

بیشتر بخوانید

مهدی میرزائی | مدرک بین المللی دوره لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A923279 دوره خصوصی لاته آرت ( طراحی روی قهوه ) مهدی میرزائی latte Art | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید