مهدی خرمی نژاد | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه مهدی خرمی نژاد : P77A922821 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  مهدی خرمی نژاد  

بیشتر بخوانید

مهدی خرمی نژاد | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه مهدی خرمی نژاد : P77A922804 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای مهدی خرمی نژاد از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

مهدی خرمی نژاد | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه مهدی خرمی نژاد : P77A922803 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ

بیشتر بخوانید