کنعان قدم خیر | مدرک بین المللی آموزش قهوه های دمی – موج سوم

شماره گواهینامه : P77A922321 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع قهوه های دمی ( موج سوم – بروئینگ ) آقای کنعان

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی لیلا اسلامی

شماره گواهینامه : P77A921412

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : لیلا اسلامی

نام لاتین : Leila Eslami

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی آنیتا نوروزی لارکی

شماره گواهینامه : P77A921411

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : آنیتا نوروزی لارکی

نام لاتین : Anita Norouzi Larki

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی میلاد طاهرخانی

شماره گواهینامه : P77A921373

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : میلاد طاهرخانی

نام لاتین : Milad Taherkhani

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی علی ابارشی

شماره گواهینامه : P77A921364

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ابارشی

نام لاتین : Ali Abarashi

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی محمد سعید فضل زرندی

شماره گواهینامه : P77A921356

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : محمد سعید فضل زرندی

نام لاتین : Mohammad Saeid Fazl

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی فریبرز ذوالقدری

شماره گواهینامه : P77A921353

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبرز ذوالقدری

نام لاتین : Fariborz Zolghadri

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی علی یمینی

شماره گواهینامه : P77A921340

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی یمینی

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی شایان جوانمرد خوشدل

شماره گواهینامه : P77A921339

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : شایان جوانمرد خوشدل

نام لاتین : Shayan Javanmard Khoshdel

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی جواد قره ضیاالدینی

شماره گواهینامه : P77A921333

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : جواد قره ضیاالدینی

نام لاتین : Javad Gharahziaeddini

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی یاشار عطایی

شماره گواهینامه : P77A921327

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : یاشار عطایی

نام لاتین : Yashar Ataei

بیشتر بخوانید

مدرك دوره فنی و تخصصی قهوه های دمی سعید قدردان تهران

شماره گواهینامه : P77A921326

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : سعید قدردان تهران

نام لاتین : Saeed Ghadrdan Tehran

بیشتر بخوانید