محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت باریستا با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926312 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” محمود سندسی باریستای خانگی | آموزش قهوه و مهارت

بیشتر بخوانید

باریستا | درآمد باریستا (barista) چقدر است؟

باریستا | درآمد “باریستایی” (barista) چقدر است؟ اگر علاقه‌مند به قهوه و رفتن به کافی‌شاپها باشید، احتمالاً نام “باریستا” به

بیشتر بخوانید

حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925992 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” حامد پروین | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925991 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” فرشته اسکندری | آموزش قهوه و باریستای خانگی با

بیشتر بخوانید

روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925990 دوره تخصصی آموزش “قهوه” و “باریستا خانگی” روناک خسروی زاده | آموزش قهوه و باریستای خانگی

بیشتر بخوانید

ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925933 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ملیکا غفاری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925932 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیده فاطمه حسینی کیاکجوری | آموزش خصوصی باریستا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925931 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا ابوالفضل محمدی زاده | آموزش خصوصی باریستا و

بیشتر بخوانید

محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925930 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا محمد رجبی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925914 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا عاطفه حیدری | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925913 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا فاطمه بندار | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید

سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A925912 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا سیدامیر میراحمدی | آموزش خصوصی باریستا و مدیریت

بیشتر بخوانید