میکسولوژی مولکولی علی ظفری ربیخه | مدرک بین المللی دوره تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A923380 دوره میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد علی ظفری ربیخه گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

بیشتر بخوانید

لاته آرت علی ظفری ربیخه | مدرک بین المللی دوره طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A923370 دوره خصوصی لاته آرت ( طراحی روی قهوه ) علی ظفری ربیخه latte Art | گواهینامه

بیشتر بخوانید

قهوه های دمی علی ظفری ربیخه | مدرک بین المللی دوره بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923348 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی ظفری ربیخه گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

باریستا علی ظفری ربیخه | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923322 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی ظفری ربیخه گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید