علی قاآنی | مدرک بین المللی رشته صبحانه های ملل

شماره گواهینامه : P77A923114 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی علی قاآنی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه های

بیشتر بخوانید

علی قاآنی | مدرک بین المللی رشته آبمیوه و بستنی فروشی

شماره گواهینامه : P77A923106 دوره آبمیوه و بستنی فروشی علی قاآنی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی آقای علی قاآنی

بیشتر بخوانید

علی قاآنی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923082 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی قاآنی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید