جواد جمشیدی مدرک بین المللی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924693 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد جواد جمشیدی مدرک بین المللی مولکولار میکسولوژی

بیشتر بخوانید

ام البنین همتی مدرک بین المللی میکسولوژی | آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد

شماره گواهینامه : P77A924654 دوره نوشیدنی های ترکیبی، میکسولوژی مولکولی و نوشیدنی سرد ام البنین همتی مدرک بین المللی مولکولار

بیشتر بخوانید