مدیریت

اخباربیوگرافیزندگی نامهعلی زعفری

بیوگرافی و زندگینامه علی زعفری

کارآفرین برتر صنف آبمیوه، بستنی، قهوه و کافی شاپ بیوگرافی و زندگینامه علی زعفری مدیر و موسس اولین مدرسه قهوه

Read More
آموزشلیست کامل هنرجویانمدیریت کسب و کار کافه و رستوران

سما معادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران

شماره گواهینامه : P77A922636 گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار کافه و رستوران خانم سما معادی از مدرسه قهوه

Read More
مطالب آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA 

آموزشگاه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر از کشور ایتالیا 

قهوه,باریستا,اموزش,بروئینگ,قهوه دمی,کافی من,مسابقات بروئینگ,مسابقات لاته,مسابقات باریستا,کافی شاپ,مدیریت,دم کردن,ایتالیا,Qms

Read More
آماده سازی قهوهمطالب آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک آکادمی آکسفورد انگلستان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی آکسفورد انگلستان

آموزشگاه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر از کشور انگلستان

 

قهوه,باریستا,اموزش,بروئینگ,قهوه دمی,کافی من,مسابقات بروئینگ,مسابقات لاته,مسابقات باریستا,کافی شاپ,مدیریت,دم کردن,انگلستان,آکسفورد

Read More
آماده سازی قهوهمطالب آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آلمان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران

آموزش قهوه ، باریستا ومدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آلمان

آموزشگاه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر از کشور آلمان

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1506

قهوه,باریستا,اموزش,بروئینگ,قهوه دمی,کافی من,مسابقات بروئینگ,مسابقات لاته,مسابقات باریستا,کافی شاپ,مدیریت,دم کردن

Read More
آماده سازی قهوهمطالب آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا ، کافی شاپ داری و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از انگلستان

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران

آموزش قهوه ، باریستا ومدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از انگلستان

آموزشگاه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری

قهوه,باریستا,اموزش,بروئینگ,قهوه دمی,کافی من,مسابقات بروئینگ,مسابقات لاته,مسابقات باریستا,کافی شاپ,مدیریت,دم کردن

Read More