فست فود پریسا احمدخان بیگی | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923437 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود پریسا احمدخان بیگی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

فست فود الهه طاهریان | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923414 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود الهه طاهریان گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

فست فود سیده الهه قریشی | مدرک بین المللی آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923413 دوره آشپزی پاستا، پیتزا و فست فود سیده الهه قریشی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین مدرک بین المللی کافی شاپ باریستا “فنی حرفه ای” بانوان 98/09/09

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون آنلاین “مدرک کافی شاپ” آزمون آنلاین مدرک بین

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین مدرک بین المللی کافی شاپ باریستا “فنی حرفه ای” بانوان 98/09/06

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون آنلاین “مدرک کافی شاپ” آزمون آنلاین مدرک بین

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین مدرک بین المللی کافی شاپ باریستا “فنی حرفه ای” آقایان 98/09/06

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون آنلاین “مدرک کافی شاپ” آزمون آنلاین مدرک بین

بیشتر بخوانید

فست فود حسین غلامی شیری | مدرک بین المللی دوره آشپزی، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923357 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین غلامی شیری گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/07/29

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/07/29

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک

بیشتر بخوانید

نسرین سیف اله زاده | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923265 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا نسرین سیف اله زاده گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

امیرحسین فاضلی توهمی | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923264 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امیرحسین فاضلی توهمی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

حسن کوهی | مدرک بین المللی دوره آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923263 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسن کوهی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید