محمد کشاورز کرکان مدرک بین المللی فست فود | آشپزی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924611 دوره تخصصی آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود محمد کشاورز کرکان مدرک

بیشتر بخوانید

نعمت الله مکه مدرک بین المللی فست فود | آشپزی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924610 دوره تخصصی آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود نعمت الله مکه مدرک

بیشتر بخوانید

حمید عنایت پور مدرک بین المللی فست فود | آشپزی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924609 دوره تخصصی آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود حمید عنایت پور مدرک

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین 99/11/25 آقایان | مدرک بین المللی کافی شاپ باریستا “فنی حرفه ای”

آزمون آنلاین 99/11/25 آقایان فنی و حرفه ای لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین 99/11/25 بانوان | مدرک بین المللی کافی شاپ باریستا “فنی حرفه ای”

آزمون آنلاین 99/11/25 بانوان فنی و حرفه ای لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون

بیشتر بخوانید

حمید میرعباسی مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924508 حمید میرعباسی، دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود

بیشتر بخوانید

مازیار فتاحی وانانی مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924507 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود مازیار فتاحی

بیشتر بخوانید

نوید نوروزی مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924412 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود نوید نوروزی

بیشتر بخوانید

محمد نادری مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924411 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود محمد نادری

بیشتر بخوانید

فرحان پاک نهاد مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924410 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود فرحان پاک

بیشتر بخوانید

سمیرا صرفی مدرک فست فود | آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A924409 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود مدرک فست فود سمیرا صرفی

بیشتر بخوانید

جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان – مدرک متصدی کافی شاپ باریستا 99/06/24

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای ویژه آقایان

بیشتر بخوانید