فست فود سیدنیما اعتمادزاده | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923932 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود سیدنیما اعتمادزاده گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود رضا علوی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923918 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود رضا علوی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود هادی باغیانی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923917 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود هادی باغیانی گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی حرفه ای 98/11/13 متصدی کافی شاپ ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ورود به جلسه

بیشتر بخوانید

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی حرفه ای 98/11/13 متصدی کافی شاپ ویژه بانوان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ورود به جلسه

بیشتر بخوانید

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی حرفه ای 98/11/12 متصدی کافی شاپ ویژه آقایان

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران دریافت کارت ورود به جلسه

بیشتر بخوانید

فست فود منصور علی نژاد | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923787 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود منصور علی نژاد گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

فست فود سیده درناز مرتضوی جهرمی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923746 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود سیده درناز مرتضوی جهرمی گواهینامه

بیشتر بخوانید

فست فود آرزو ناطق | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923745 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود آرزو ناطق گواهینامه آشپزی تخصصی

بیشتر بخوانید

فست فود رضا وهابی کندرودی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923744 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود رضا وهابی کندرودی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید

فست فود سید ابوتراب هاشمی زاده | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923743 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود سید ابوتراب هاشمی زاده گواهینامه

بیشتر بخوانید

فست فود میلاد سیف پناهی | مدرک آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923675 دوره آموزش آشپزی بین المللی، پاستا، برگر، پیتزا و فست فود میلاد سیف پناهی گواهینامه آشپزی

بیشتر بخوانید