امید طالبی باقی آبادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923241 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امید طالبی باقی آبادی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

حسین نصیری دهج | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923240 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین نصیری دهج گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/06/27

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه آقایان آزمون عملی دوره کافی شاپ آقایان – مدرک

بیشتر بخوانید

آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک کافی شاپ باریستا 98/06/27

آزمون عملی متصدی کافی شاپ فنی و حرفه ای | ویژه بانوان آزمون عملی دوره کافی شاپ بانوان – مدرک

بیشتر بخوانید

مهیار عجم | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923188 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهیار عجم گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه آزمون تئوری فنی حرفه ای | متصدی کافی شاپ آقایان 1398/06/13

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه آزمون

بیشتر بخوانید

کارت ورود به جلسه آزمون تئوری فنی حرفه ای | متصدی کافی شاپ بانوان 1398/06/13

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین فنی و حرفه ای – مدرسه قهوه ایران کارت ورود به جلسه آزمون

بیشتر بخوانید

حمید نیکزاد | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923162 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حمید نیکزاد گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

محمدرضا مطبوعی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923161 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا محمدرضا مطبوعی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

مهدی باطنی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923160 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا مهدی باطنی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

حسین محمدنژاد | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923159 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین محمدنژاد گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و

بیشتر بخوانید

آزمون آنلاین مدرک بین المللی فنی حرفه ای | “متصدی کافی شاپ” بانوان 98/06/13

لیست هنرجویان معرفی شده به جلسه آزمون فنی حرفه ای – آزمون آنلاین “مدرک کافی شاپ” آزمون آنلاین مدرک بین

بیشتر بخوانید