جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران

#از_کرونا_فرصت_بسازیم جشنواره تخفیف 30 درصدی ثبت نام در تمام دوره های مدرسه قهوه ایران » شرایط ثبت نام: دوستانی که

بیشتر بخوانید

میثم ترک آبادی باریستا | مدرک بین المللی آموزش خصوصی دوره باریستا و کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923960 دوره خصوصی آموزش کافی شاپ و مهارت های باریستا میثم ترک آبادی گواهینامه دوره تخصصی آموزش کافی

بیشتر بخوانید

پوریا فرخی کندسری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239458 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ پوریا فرخی کندسری گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

متین رحمتی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239457 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ متین رحمتی گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید امیر حسین هاشمی باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239456 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید امیر حسین هاشمی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

بیژن ذاکری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239455 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ بیژن ذاکری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

احمد لبخنده باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239454 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ احمد لبخنده گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

مهدی بنائی خلیل آباد باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239453 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مهدی بنائی خلیل آباد گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

مجید ناصری باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A9239452 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ مجید ناصری گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سوده رستم زاد صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923950 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی سوده رستم زاد گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

فاطمه فتحعلی کاشی صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923949 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی فاطمه فتحعلی کاشی گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید

پروین باوندپور چله صبحانه | مدرک بین المللی دوره صبحانه ایرانی، ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A923948 دوره خصوصی آموزش صبحانه های بین المللی پروین باوندپور چله گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه

بیشتر بخوانید