سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سعید شمسی فست فود شماره گواهینامه : P77A927624 سعید شمسی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

امیرعرشیا کمره ئی فست فود شماره گواهینامه : P77A927623 امیرعرشیا کمره ئی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مهرداد افشارنادری فست فود شماره گواهینامه : P77A927622 مهرداد افشارنادری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

مرتضی فریدامین فست فود شماره گواهینامه : P77A927621 مرتضی فریدامین فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

بابک فرخی فست فود شماره گواهینامه : P77A927620 بابک فرخی فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

سیدعرفان غفاری راد فست فود شماره گواهینامه : P77A927619 سیدعرفان غفاری راد فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر

بیشتر بخوانید

فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401 با مدرک معتبر

فرزاد نصیری فست فود شماره گواهینامه : P77A927618 فرزاد نصیری فست فود | دوره پاستا، برگر، پیتزا آذر ماه 1401

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ در محیط آموزشگاه اولین مدرسه

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی

مدرسه آشپزی ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی صبحانه | اروپایی، آمریکایی و ایرانی مدرسه آشپزی ایران و خانه

بیشتر بخوانید

عمار رستمی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

عمار رستمی باریستا شماره گواهینامه : P77A927613 عمار رستمی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

مهران عبداللهی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

مهران عبداللهی باریستا شماره گواهینامه : P77A927612 مهران عبداللهی باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه

بیشتر بخوانید

دانیال زارع الوارس باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک فنی حرفه ای

دانیال زارع الوارس باریستا شماره گواهینامه : P77A927611 دانیال زارع الوارس باریستا | آموزش باریستایی دی ماه 1401 با مدرک

بیشتر بخوانید