علیرضا میکائیلی نیا | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و پیتزا ایتالیایی

شماره گواهینامه دوره آشپزی علیرضا میکائیلی نیا : P77A922962 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا و پیتزا آقای علیرضا میکائیلی نیا

بیشتر بخوانید

محمد علی ناصری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه محمد علی ناصری : P77A922870 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای محمد علی ناصری از مدرسه آشپزی

بیشتر بخوانید

علیرضا شلویری | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علیرضا شلویری : P77A922869 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا شلویری از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

علی محمد فامیل دردشتی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علی محمد فامیل دردشتی : P77A922846 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علی محمد فامیل دردشتی از

بیشتر بخوانید

مریم زین الدین زاده | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه مریم زین الدین زاده : P77A922828 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم مریم زین الدین زاده از

بیشتر بخوانید

افشین نجفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه افشین نجفی : P77A922811 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای افشین نجفی از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

مهدی خداجو دهشال | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه مهدی خداجو دهشال : P77A922766 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای مهدی خداجو دهشال از مدرسه آشپزی

بیشتر بخوانید

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922765 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای فرید پولادیان از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07

پاستا و برگر | آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07 آموزش

بیشتر بخوانید

راحیل فرهنگی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922523 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه خانم راحیل فرهنگی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید

علیرضا شکوریان | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه علیرضا شکوریان : P77A922522 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علیرضا شکوریان از مدرسه آشپزی ایران Certificate

بیشتر بخوانید

سجاد عزیزی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – اروپایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922521 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای سجاد عزیزی از مدرسه آشپزی ایران Certificate of breakfast

بیشتر بخوانید