میترا خدابخش | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه میترا خدابخش : P77A922722 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم  میترا خدابخش   از مدرسه

بیشتر بخوانید

کامران گل پیرا | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه کامران گل پیرا : P77A922721 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقا  کامران گل پیرا  از

بیشتر بخوانید

محمد محمودی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922268 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  محمد محمودی  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم فاطمه السادات سجادی

شماره گواهینامه : P77A921563 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت خانم فاطمه السادات سجادی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

پوریا آهنگرانی فراهانی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه پوریا آهنگرانی فراهانی : P77A921562 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقا  پوریا آهنگرانی فراهانی  از

بیشتر بخوانید

فینالیست های مسابقه لاته آرت فیدیلیو مشخص شدند

حمید رضا بصیری از خانه باريستا ايران به فینال سعود کرد .

فینالیست های مسابقه لاته آرت فیدیلیو مشخص شدند .

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1470

باریستا | لاته آرت | لته آرت | حمید رضا بصیری | فیدیلیو | مسابقه لاته آرت | ایران لاته آرت

بیشتر بخوانید