شیر مناسب برای لاته آرت چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین شیر برای لاته آرت ویژگی های بهترین شیر برای لاته‌ آرت چیست؟ همان‌طور که اصالت قهوه‌ای که استفاده می‌کنیم مهم

بیشتر بخوانید

محمد معین نظری | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922149 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد معین نظری  از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

میثم مرادی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922148 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای میثم مرادی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

محمد رضا ابراهیمی صبا | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922122 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای محمد رضا ابراهیمی صبا  از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

امیرحسین شاه بابایی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922106 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای امیرحسین شاه بابایی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید