آیناز حیرانی | مدرک دوره تخصصی باریستا خانگی

شماره گواهینامه: P77A922664 گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم  آیناز حیرانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

اکبر ایثارگر | مدرک دوره تخصصی باریستا خانگی

شماره گواهینامه : P77A922132 گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی آقای اکبر ایثارگر از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In Iran

بیشتر بخوانید