سید صادق آقایی فیروزآبادی | latte Art | مدرک بین المللی آموزش لاته آرت – طراحی روی قهوه

شماره گواهینامه : P77A922566 latte Art | گواهینامه دوره تخصصی لاته آرت آقای  سید صادق آقایی فیروزآبادی  از مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید

سید صادق آقایی فیروزآبادی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922565 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای سید صادق آقایی فیروزآبادی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید