بهنام حاتم جعفری | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه بهنام حاتم جعفری : P77A922744 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای بهنام حاتم جعفری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مازیار علیپور امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مازیار علیپور امینی : P77A922743 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مازیار علیپور امینی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

محمد رشتچی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922320 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  محمد رشتچی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سینا لطفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

بازدیدها: 19

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه به بخش آموزش روست قهوه ( برشته کاری قهوه ) مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید