محمد معین نظری | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922134 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمد معین نظری از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

مونا راهی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922133 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد خانم مونا راهی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

آموزش استیک به صورت تخصصی در خانه باریستا ایران

دوره آموزشی تخصصی استیک با چهار مدرک بین المللی در خانه باریستا ایران برگزاری سومین دوره تخصصی آموزش استیک و

بیشتر بخوانید

خدمات هلدینگ آرگو | ویژه هنرجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی

خدمات هلدینگ آرگو ویژه هنرجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی هلدینگ آرگو همواره رسالت خود را ارائه بهترین و

بیشتر بخوانید

جواد قره ضیاالدینی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922112 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای جواد قره ضیاالدینی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمدحسن نجف | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922096 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای محمدحسن نجف از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سروش سعادتی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922095 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سروش سعادتی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

حسام ندر محمدی | مدرک بین المللی آموزش تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد

شماره گواهینامه : P77A922094 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای حسام ندر محمدی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

علی ولاشجردی فراهانی | مدرک بین المللی آموزش صبحانه ملل – ایتالیایی و آمریکایی

شماره گواهینامه : P77A922093 گواهینامه دوره تخصصی تهیه انواع صبحانه آقای علی ولاشجردی فراهانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

جزیره کیش – آموزش حرفه ای میکسولوژی و نوشیدنی های سرد با مجوز فنی حرفه ای

مدرک مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران و مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور برای کسانی که

بیشتر بخوانید