ایتالیا

آموزشاسامی کشورهاسازمان جهانی کارفنی حرفه ایلیست کشورهامهاجرت

کشورهایی که مدرک فنی حرفه ای را تایید میکنند | مهاجرت با مدرک فنی حرفه ای

تمامی کشورهای طرف قرارداد با سازمان جهانی کار مدرک فنی و حرفه ای را تایید میکنند. کشورهایی که مدرک فنی

Read More
مطالب آموزشی

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA

آموزش خصوصی کافی شاپ در”خانه باریستا ایران

آموزش قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ با مدرک معتبر از آکادمی QMS ITALIA 

آموزشگاه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ داری با مدرک معتبر از کشور ایتالیا 

قهوه,باریستا,اموزش,بروئینگ,قهوه دمی,کافی من,مسابقات بروئینگ,مسابقات لاته,مسابقات باریستا,کافی شاپ,مدیریت,دم کردن,ایتالیا,Qms

Read More
در رسانه هامطالب آموزشی

هنر طراحی روی قهوه حمیدرضا بصیری را به برزیل فرستاد .

سفر به برزیل با نقاشی روی قهوه؛

مسابقات لاته آرت ایران ، مسابقه «نقاشی روی قهوه» در تهران

بعد از قهرمانی در مسابقات باریستا و سفر به ایتالیا ، هنر طراحی روی قهوه حمید رضا بصیری را به برزیل فرستاد .

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=1548

قهوه ، باریستا ، مسابقه ، مسابقات ، لاته آرت ، لته آرت ، کافه ، کافی ، آموزش قهوه و باریستا ، آموزش کافی شاپ

Read More