علی زعفری کارآفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در گفتگو با جام جم tv

“علی زعفری” گفتگوی تلویزیونی “زعفری” موسس و مدیر عامل اولین مدرسه قهوه ایران با شبکه جام جم همیشه نوشیدن یک

بیشتر بخوانید

انتقاد شدید روزنامه شهروند از ممنوعیت اشتغال زنان درکافی شاپ

“کافی شاپ” “قهوه خانه نیست” ، “ماء الشعیر” هم آبجونیست !

انتقاد شدید روزنامه شهروند از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=371

زن | زنان | اشتغال زنان | کار زنان | کاریابی زنان | اشتغال زنان ممنوع | کافی شاپ | کار زن | اشتغال زن

بیشتر بخوانید