اشتغال

اخباردر رسانه ها

علی زعفری کارآفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در گفتگو با جام جم tv

“علی زعفری” گفتگوی تلویزیونی “زعفری” موسس و مدیر عامل اولین مدرسه قهوه ایران با شبکه جام جم همیشه نوشیدن یک

Read More
در رسانه ها

انتقاد شدید روزنامه شهروند از ممنوعیت اشتغال زنان درکافی شاپ

“کافی شاپ” “قهوه خانه نیست” ، “ماء الشعیر” هم آبجونیست !

انتقاد شدید روزنامه شهروند از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ

http://www.coffeeeshop.com/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/image?view=image&format=raw&type=img&id=371

زن | زنان | اشتغال زنان | کار زنان | کاریابی زنان | اشتغال زنان ممنوع | کافی شاپ | کار زن | اشتغال زن

Read More