آیناز حیرانی | مدرک دوره تخصصی باریستا خانگی

شماره گواهینامه: P77A922664 گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم  آیناز حیرانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید