آموزش پیتزا

آشپزی تخصصی فست فودآشپزی غذاهای آمریکاییآشپزی غذاهای ایتالیاییآشپزی غذاهای بین المللیآموزشآموزش آشپزیگزارش تصویری

تصاویری از دوره تخصصی پیتزا، پاستا، سوخاری و فست فود در مدرسه آشپزی ایران

تصاویری از دوره تخصصی پیتزا آموزش تخصصی پیتزا، پاستا و فست فود با ارائه مدرک بین المللی تصاویری از دوره

Read More
آموزشسایر دوره های آموزشعناوین دوره های آموزشیگواهینامه‌های آموزشی

گواهینامه‌های آموزشی معتبر داخلی و بین المللی که به هنرجویان ارائه میگردد

گواهینامه مهارت آموزی داخلی و بین المللی گواهینامه‌های آموزشی معتبر داخلی و بین المللی که به هنرجویان ارائه میگردد ضوابط

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

الیاس آفرین زاد | مدرک تخصصی پیتزا حرفه ای ایتالیایی-آمریکایی

شماره گواهینامه الیاس آفرین زاد : P77A922951 گواهینامه تخصصی پیتزا حرفه ای ایتالیایی-آمریکایی آقای الیاس آفرین زاد از مدرسه قهوه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

محمد گودرزی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد گودرزی : P77A922855 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد گودرزی از مدرسه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

حامد رنجبر همقاوندی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه حامد رنجبر همقاوندی : P77A922854 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای حامد رنجبر همقاوندی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

هیبت الله جعفری | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه هیبت الله جعفری : P77A922834 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای هیبت الله جعفری

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

بهزاد اسدی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه بهزاد اسدی : P77A922833 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای بهزاد اسدی از مدرسه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

افشین نجفی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه افشین نجفی : P77A922811 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای افشین نجفی از مدرسه قهوه

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

امیر جانکی نامقی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه امیر جانکی نامقی : P77A922810 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای امیر جانکی نامقی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

محمد امین صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد امین صفایی : P77A922785 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد امین صفایی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

محمد رضا صفایی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه محمد رضا صفایی : P77A922784 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای محمد رضا صفایی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

فرید پولادیان | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه فرید پولادیان : P77A922783 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا آقای فرید پولادیان از مدرسه

Read More