گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد سپهر حسینی شاد

شماره گواهینامه : P77A921712 گواهینامه دوره تخصصی میکسولوژی و نوشیدنی سرد آقای سپهر حسینی شاد از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی

آموزش تخصصی بار سرد – میکسولوژی مولکولی چیست ؟ آموزش تخصصی نوشیدنی های سرد | میکسولوژی مولکولی آموزش تخصصی میکسولوژی

بیشتر بخوانید

آموزش کافی من و کافی لیدی در همین تهران خودمان

تب داغ آموزشگاه‌هایی به نام “آموزشگاه کافی‌شاپ‌داری”

آموزش کافی من ها و کافی لیدی ها در همین تهران خودمان

آموزش کافی شاپ ، آموزشگاه کافی شاپ ، آموزش کافی شاپ داری ، آموزشگاه کافی شاپداری ، قهوه ، آموزش کافی شاپ, کافی شاپ

بیشتر بخوانید