آموزش استیک

آموزشسایر دوره های آموزش

دوره تخصصی آموزش استیک و برگر

دوره تخصصی آموزش استیک و برگر آموزش استیک و آموزش انواع برگر در “مدرسه آشپزی ایران” مدرسه آشپزی ایران با

Read More
آموزش آشپزیمطالب آموزشی

دوره استیک – آموزش تخصصی استیک با چهار مدرک بین المللی در خانه باریستا ایران

برگزاری سومین دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش در یکی از بزرگترین و مجهزترین کارگاه‌های آموزش اشپزی کشور دوره آموزشی

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

معصومه مرادقلی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921776 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم معصومه مرادقلی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

اسماعیل درجن میردوستی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921774 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای اسماعیل درجن میردوستی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

سید محمد مهدی موسوی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921773 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای سید محمد مهدی موسوی از مدرسه قهوه ایران The First

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

محمد کریمی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921772 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای محمد کریمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

میثاق گلزاد | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921771 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای میثاق گلزاد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

حمید خسروی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921770 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای حمید خسروی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

زلفا ایزدی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921769 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم زلفا ایزدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

میثاق قاسمی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921768 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای میثاق قاسمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

Read More
آشپزی تخصصی فست فودآموزشلیست کامل هنرجویان

اعظم مقبل اصفهانی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921767 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم اعظم مقبل اصفهانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

Read More