دوره تخصصی آموزش استیک و برگر

دوره تخصصی آموزش استیک و برگر آموزش استیک و آموزش انواع برگر در “مدرسه آشپزی ایران” مدرسه آشپزی ایران با

بیشتر بخوانید

آموزش استیک به صورت تخصصی در خانه باریستا ایران

دوره آموزشی تخصصی استیک با چهار مدرک بین المللی در خانه باریستا ایران برگزاری سومین دوره تخصصی آموزش استیک و

بیشتر بخوانید

دوره استیک – آموزش تخصصی استیک با چهار مدرک بین المللی در خانه باریستا ایران

برگزاری سومین دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش در یکی از بزرگترین و مجهزترین کارگاه‌های آموزش اشپزی کشور دوره آموزشی

بیشتر بخوانید

معصومه مرادقلی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921776 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم معصومه مرادقلی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

اسماعیل درجن میردوستی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921774 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای اسماعیل درجن میردوستی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سید محمد مهدی موسوی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921773 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای سید محمد مهدی موسوی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

محمد کریمی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921772 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای محمد کریمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

میثاق گلزاد | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921771 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای میثاق گلزاد از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

حمید خسروی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921770 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای حمید خسروی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

زلفا ایزدی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921769 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم زلفا ایزدی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

میثاق قاسمی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921768 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش آقای میثاق قاسمی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

اعظم مقبل اصفهانی | دوره تخصصی آموزش استیک و گارنیش

شماره گواهینامه : P77A921767 گواهینامه آموزش دوره تخصصی استیک و گارنیش خانم اعظم مقبل اصفهانی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید