محمدامین حامدنیا جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926289 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی محمدامین حامدنیا

بیشتر بخوانید

مهزیار مهری ده نو جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926288 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی مهزیار مهری

بیشتر بخوانید

حمیدرضا حیدری جامع بزرگی جلاتو | آموزش تخصصی ژلاتو، سربتو و بستنی با مدرک بین المللی

شماره گواهینامه : P77A926287 دوره تخصصی آموزش جلاتو ( ژلاتو ) سربتو و بستنی با مدرک بین المللی حمیدرضا حیدری

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی بستنی ، سربت ، ژلاتو با مدرک بین المللی

مدرسه قهوه ایران | خانه باریستا ایران آموزش تخصصی بستنی ، سربت ، ژلاتو با مدرک بین المللی دوره آموزش

بیشتر بخوانید