امید طالبی باقی آبادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923241 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امید طالبی باقی آبادی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

حسین نصیری دهج | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923240 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین نصیری دهج گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07

پاستا و برگر | آموزش حرفه ای پاستاها و برگرها برای سومین بار در مدرسه آشپزی ایران | 98/03/07 آموزش

بیشتر بخوانید