علی زعفری

آموزشاخبارتقدیر و تجلیل هاعلی زعفریفنی حرفه ای

تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه قهوه ایران

در راستای اهمیت مهارت آموزی صورت پذیرفت: تقدیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از مدیریت اولین مدرسه

Read More
اخبارعلی زعفری

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران به دور دوم کشیده شد

Read More
اخبارعلی زعفری

انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران

“علی زعفری” انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران انتخابات اتحادیه آبمیوه بستنی و کافی شاپ تهران #علی زعفری

Read More
آموزشآموزش باریستاباریستادوره تخصصی باریستا خانگیعلی زعفریلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی فرزانه محمدی | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923694 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” فرزانه محمدی گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم فرزانه محمدی از

Read More
آموزشآموزش باریستاآموزش کافی شاپباریستادوره تخصصی باریستا خانگیعلی زعفریلیست کامل هنرجویان

باریستا خانگی شبنم فرح بخش | مدرک بین المللی دوره آموزش قهوه و باریستای خانگی

شماره گواهینامه : P77A923689 دوره آموزش تخصصی “باریستا خانگی” شبنم فرح بخش گواهینامه دوره تخصصی باریستا خانگی خانم شبنم فرح

Read More
اخباربیوگرافیزندگی نامهعلی زعفری

بیوگرافی و زندگینامه علی زعفری

کارآفرین برتر صنف آبمیوه، بستنی، قهوه و کافی شاپ بیوگرافی و زندگینامه علی زعفری مدیر و موسس اولین مدرسه قهوه

Read More
آموزشآموزش رُست قهوهعلی زعفریلیست کامل هنرجویان

محمدرضا سوزنگری | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923154 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا سوزنگری گواهینامه دوره تخصصی رست و

Read More
آموزشآموزش رُست قهوهعلی زعفریلیست کامل هنرجویان

یونس نورزاده | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923153 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری یونس نورزاده گواهینامه دوره تخصصی رست و

Read More
در رسانه هاعلی زعفری

علی زعفری کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در شبکه تلویزیونی جام جم

علی زعفری کار آفرین برتر صنعت قهوه و کافی شاپ در شبکه تلویزیونی جام جم برنامه خانه مهر سه شنبه

Read More
در رسانه هاعلی زعفری

در رسانه ها | مدرسه قهوه ایران و خانه باریستا ایران در رسانه ها

در رسانه ها مدرسه قهوه ایران و خانه باریستا ایران در رسانه ها نظر هنرجویان درباره دوره های آموزشی نظر

Read More