برچسب: مدیریت فست فود

علی ملکوتی فرزام 0

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود علی ملکوتی فرزام

شماره گواهینامه : P77A921337

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : علی ملکوتی فرزام

نام لاتین : Ali Malakutifarzam

فریبا جوارسیانی 0

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود فریبا جوارسیانی

شماره گواهینامه : P77A921319

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : فریبا جوارسیانی

نام لاتین : Fariba Javarsiani

حسنا دزفولی زاده 0

مدرك فنی دوره آشپزی فست فود حسنا دزفولی زاده

شماره گواهینامه : P77A921316

با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور – ویژه خانم ها و آقایان

برگه تاییدیه گواهینامه پایان دوره

آقا / خانم : حسنا دزفولی زاده

نام لاتین : Hosna Dezfuli zadeh