محمدرضا سوزنگری | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923154 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری محمدرضا سوزنگری گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

یونس نورزاده | مدرک بین المللی رشته رست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری

شماره گواهینامه : P77A923153 دوره روست و فراوری قهوه های تخصصی و تجاری یونس نورزاده گواهینامه دوره تخصصی رست و

بیشتر بخوانید

مجتبی سلطانی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مجتبی سلطانی : P77A922853 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مجتبی سلطانی از مدرسه قهوه ایران The First

بیشتر بخوانید

بهنام حاتم جعفری | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه بهنام حاتم جعفری : P77A922744 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای بهنام حاتم جعفری از مدرسه قهوه ایران The

بیشتر بخوانید

مازیار علیپور امینی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه مازیار علیپور امینی : P77A922743 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  مازیار علیپور امینی از مدرسه قهوه ایران

بیشتر بخوانید

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی

دوره های تخصصی مدرسه قهوه و خانه باریستا ایران با مدرک بین المللی قابل ترجمه، دارای امتیاز مهاجرت و درخواست

بیشتر بخوانید

محمد رشتچی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

شماره گواهینامه : P77A922320 گواهینامه دوره تخصصی رُست قهوه آقای  محمد رشتچی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School In

بیشتر بخوانید

سینا لطفی | مدرک بین المللی دوره تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

بازدیدها: 20

بیشتر بخوانید

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه

آموزش تخصصی رُست قهوه – برشته کاری قهوه به بخش آموزش روست قهوه ( برشته کاری قهوه ) مدرسه قهوه

بیشتر بخوانید