حامد حجاریان باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923902 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ حامد حجاریان گواهینامه دوره تخصصی باریستا و

بیشتر بخوانید

سید مجید جامه دار باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923901 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ سید مجید جامه دار گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی احمدی بلوچ باریستا | مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923900 مدرک بین المللی آموزش باریستا و مدیریت کافی شاپ علی احمدی بلوچ گواهینامه دوره تخصصی باریستا

بیشتر بخوانید

مسعود زمانی آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923899 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی مسعود زمانی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

مجید نیستانی آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923898 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی مجید نیستانی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

کامران درخشانی آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923897 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی کامران درخشانی گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

مهدی پشنگ آبمیوه و بستنی | مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی

شماره گواهینامه : P77A923896 مدرک بین المللی آموزش بستنی و آبمیوه فروشی مهدی پشنگ گواهینامه دوره تخصصی آبمیوه و بستنی

بیشتر بخوانید

احسان آرمون تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923895 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو احسان آرمون Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

سعید زارعی تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923894 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو سعید زارعی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

مصطفی نوروزی تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923893 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو مصطفی نوروزی Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید

امید حاجی محمدصادق تعمیرات دستگاه اسپرسو | مدرک بین المللی رشته تعمیرات دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923892 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو امید حاجی محمدصادق Espresso Machine Repair | گواهینامه

بیشتر بخوانید

محمد هوشیار قهوه های دمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی بروئینگ، موج سوم قهوه

شماره گواهینامه : P77A923891 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه سید محمد هوشیار گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید