نیما فاضلی | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923250 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا نیما فاضلی گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و مهارت

بیشتر بخوانید

منصور محمدی دلچه | مدرک بین المللی دوره خصوصی کافی شاپ باریستا

شماره گواهینامه : P77A923249 دوره خصوصی کافی شاپ و مهارت باریستا منصور محمدی دلچه گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کافی شاپ و

بیشتر بخوانید

زهره قاسمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923248 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ زهره قاسمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم

بیشتر بخوانید

مهسا جعفری | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923247 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ مهسا جعفری گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم مهسا

بیشتر بخوانید

ابوالفضل اسماعیل پور گنجی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923246 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ ابوالفضل اسماعیل پور گنجی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

سینا کرمی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923245 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سینا کرمی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

حسن کوهی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923244 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ حسن کوهی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید

علی اسدی آراسته | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923243 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی اسدی آراسته گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا

بیشتر بخوانید

سینا تقی یار زمانی | مدرک بین المللی دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923242 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ سینا تقی یار زمانی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و

بیشتر بخوانید

امید طالبی باقی آبادی | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923241 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا امید طالبی باقی آبادی گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود،

بیشتر بخوانید

حسین نصیری دهج | مدرک بین المللی رشته آشپزی، فست فود، پاستا، پیتزا آمریکایی و ایتالیایی

شماره گواهینامه : P77A923240 دوره آشپزی فست فود، پاستا و پیتزا حسین نصیری دهج گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود، پاستا

بیشتر بخوانید

تیوا عسگری | مدرک بین المللی رشته تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو

شماره گواهینامه : P77A923239 دوره خصوصی تعمیرات و سرویس دستگاه های اسپرسو تیوا عسگری Espresso Machine Repair | گواهینامه دوره

بیشتر بخوانید