معین جلیلی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922332 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  معین جلیلی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

سپهر چراغی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922331 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سپهر چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سروش چراغی | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922330 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سروش چراغی از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

سجاد مهدیان | مدرک بین المللی آشپزی ، فست فود ، پاستا و پیتزا

شماره گواهینامه : P77A922329 گواهینامه آشپزی تخصصی فست فود ، پاستا و پیتزا سجاد مهدیان از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

متین گازر | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922328 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  متین گازر  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

مهتاب فارسی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922327 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  مهتاب فارسی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

الهام راسمی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922326 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  الهام راسمی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

محسن پرستار کنزق | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922325 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  محسن پرستار کنزق  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee

بیشتر بخوانید

یاسمن یعسوبی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922324 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا خانم  یاسمن یعسوبی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید

فرهاد موحدی | مدرک بین المللی دوره تخصصی قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A922323 گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای  فرهاد موحدی  از مدرسه قهوه ایران The First Coffee School

بیشتر بخوانید