علی بیژنی | مدرک بین المللی رشته قهوه های دمی – موج سوم، بروئینگ

شماره گواهینامه : P77A923091 دوره آموزش بروئینگ – قهوه های دمی – موج سوم قهوه علی بیژنی گواهینامه دوره تخصصی

بیشتر بخوانید

علی بیژنی | مدرک بین المللی رشته قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ

شماره گواهینامه : P77A923085 دوره قهوه، باریستا و مدیریت کافی شاپ علی بیژنی گواهینامه دوره تخصصی قهوه و باریستا آقای

بیشتر بخوانید